Wymagania i
Instalacja

Interfejs gry
EARTH 2150

Menu Gry

Ekran Gry

Sterowanie

Informacje
dodatkowe

 

Tryb gry

Historia
konfliktu

Organizacje

Jak Przetrwać

Autorzy SSN

Spis Treści

Powrot