HISTORIA KONFLIKTU

4. HISTORIA KONFLIKTU.

Ludzkość z nadzieją weszła w XXI wiek. Miał to być wiek tryumfu nauki, wiek odpoczynku od wojen poprzedniego stulecia.

W roku 2012 cała gospodarka na świecie się załamała. Nastąpił gigantyczny krach na giełdach i wiele potężnych korporacji padło. Agencja NASA została przejęta przez Lunar Corporation która to zajęła się budową bazy orbitalnej. Nad całym Światem zawisła groźba zagłady. Najbogatsi uciekli z ziemi, osiadając w Orbital City I. W roku 2048 nastąpił dzień zagłady, który przeżyli nieliczni, większość ośrodków zcentralizowanej władzy uległo anihilacji. Największe zniszczenia objęły Europę i Azję Wschodnią. Na całym świecie zapanował chaos i anarchia. Ludność zamieszkująca Orbital City dla bezpieczeństwa przeniosła się na Księżyc. Kolonia ta zerwała wszelkie kontakty z Ziemią i zaczęła rozwijać się jako odrębna społeczność. Upłynęło kilkanaście lat zanim zaczęły powstawać zalążki nowych państw. Na terenie dawnych Stanów Zjednoczonych została założona Unia Cywilizowanych Stanów a w Europie i Azji powstała Dynastia Euroazjatycka. Oba państwa charakteryzowały się skrajnie odmiennym systemem władzy. UCS - stało się państwem zależnym od automatów, wszelki decyzje ważne dla jej mieszkańców były podejmowane przez wyspecjalizowane systemy eksperckie. Czynnik ludzki coraz bardziej tracił na znaczeniu. W ED - główna władza trafiła do rąk nowej dynastii carów i państwo było rządzone silną ręka cara.

Zarówno ED jak i UCS w szybkim tempie rozszerzały swoje terytoria i w końcu przejęły wszelkie obszary na których jeszcze możliwe było życie. Tak wielkie mocarstwa nie były w stanie egzystować obok siebie w pokoju. W 2140 doszło w końcu do konfliktu który miał doprowadzić do totalnej zagłady, Dynastaia Euroazjatycka zaatakowała obszary należące do UCS. W ósmym roku trwania konfliktu wycofująca się armia ED użyła broni jądrowej. Duży wybuch w okilicy bieguna północnego spowodował początkowo niezauważalne zakłucenie ruchu orbitalnego Ziemi. Zmiany te zostały dostrzeżone dopiero na początku 2150 roku przez UCS oraz mieszkańców dawno zapomnianej kolonii na Księżycu. Wkrótce dowiedziało się o tym dowództwo ED. Naukowcy obliczyli, że w ciągu kilku najbliższych lat Ziemia zmniejszy swą odległość od Słońca o prawie 17%. Oznaczało to, że siły grawitacyjne rozerwą płaszcz Ziemi i Księżyca, doprowadzając do zaniku życia na ich powierzchniach.

Ziemię i Księżyc czeka kosmiczna katastrofa. Jedyną nadzieją na ocalenie jest ucieczka. Ale do zbudowania jednostek ewakuacyjnych potrzebne są duże ilości surowców, występujących tylko w określonych obszarach Ziemi. Przeżyje tylko ten, kto przejmie kontrolę nad tymi obszarami.

HISTORIA ED
Wielka Rosja była jedną ze stron globalnego konfliktu, który wybuchł w 2048 roku. Podczas tej Wielkiej Wojny zniszczone zostały wszelkie ośrodki scentralizowanej władzy w Europie i Azji. Z gruzów cywilizacji wkrótce powstało nowe potężne państwo.

Fragmenty osobistego dziennika rosyjskiego generała Siergieja Zugija, dowódcy bazy rakietowej Irkutsk III, założyciela i pierwszego wodza Dynastii Euroazjatyckiej.

 

11 październik 2048

W wyniku 8-godz. ostrzeliwania bazy została zerwana łączność i zniszczony główny skład amunicji. Jest 14 rannych i 9 zabitych. Wydałem rozkaz zejścia do bunkra.

25 październik 2048

Przestały działać czujniki na powierzchni. Zdaniem oficera naukowego mogła spowodować to fala uderzeniowa wybuchu jądrowego w bliskiej odległości. Tutaj, kilkadziesiąt metrów pod ziemią, nie zanotowaliśmy wzrostu promieniowania.
Zmarł jeszcze jeden ranny...

17 kwietnia 2049

Morale załogi spadło. Jesteśmy tu już za długo. Systemy podtrzymywania życia działają i zapasów wystarczy jeszcze na wiele miesięcy, ale żołnierze nie chcą w ten sposób czekać na śmierć. Najprawdopodobniej nikt nie przyjdzie sprawdzić czy żyjemy. Musimy sami zatroszczyć się o siebie.

21 maj 2049

Moja propozycja wysłania zwiadu obudziła we wszystkich nadzieję. Zgłosiło się kilku ochotników, mimo że promieniowanie na powierzchni może być zabójcze.

9 czerwca 2049

Powrócił żołnierz, który na powierzchni zrobił pomiary za pomocą przenośnego sprzętu. Promieniowanie na szczęście jest niewielkie. Okazało się, że cała infrastruktura naziemna wraz z czujnikami została doszczętnie zniszczona pociskami konwencjonalnymi.

12 lipca 2049

Razem z oficerem naukowym opracowaliśmy plan badań mających na celu oszacowanie zmian poziomu skażenia w okolicy i możliwości opuszczenia bunkra. Zaczynamy od jutra.

31 lipca 2049

Nareszcie na powierzchni. Przystępujemy do budowy tymczasowej bazy. Żołnierze są podekscytowani. Od miesięcy nie widzieli słońca.

10 sierpnia 2049

Zwiadowcy odnaleźli kilka samochodów terenowych. Były ukryte w jednym z bunkrów jednostki Irkutsk II. Dzięki naszym zapasom paliwa możemy rozszerzyć promień zwiadu.

22 sierpnia 2049

Zwiadowcy przyprowadzili 12 osób. Część z nich to żołnierze ze stacjonujących niegdyś w pobliżu jednostek. 2 osoby cierpią na chorobę popromienną. Straszny widok.

2 września 2049

Jedna z osób cierpiących na chorobę popromienną zmarła. Drugiej też nie pozostało wiele życia. Teraz żołnierze doceniają moje rozkazy, ktore zakazywały im opuszczania bazy przez tak długi czas.

30 września 2049

Nie ma już wątpliwości, że centrum kraju zostało zniszczone. Okresowe wzrosty poziomu promieniowania następują podczas napływu mas powietrza z tamtego kierunku. Nie wiadomo czy ktoś przeżył.

2 październik 2049

Wróciła grupa zwiadu południowego. Dotarli 300 km w głąb dawnego terytorium Mongolii. Donoszą o plemionach pasterskich, które żyją na tym obszarze. Promieniowanie jest znikome.

6 października 2049

Podjąłem decyzję o wyruszeniu na południe. Ludzie potrzebują życia (i kobiet).

15 październik 2049

Nadciąga zima. Temperatura w nocy spada poniżej -30 stopni Celsjusza. Schodzimy pod ziemię, aby schronić się przed chłodem. Na wiosnę wyruszymy w kierunku południowym.

20 październik 2049

Wejścia do schronu zamknięte. Przed nami kilka miesięcy w zamknięciu. Dowódca zwiadu płk. Aniuszin wystąpił z propozycją przeprowadzenia zajęć przygotowawczych do wiosennego marszu.

12 grudnia 2049

Prelekcje płk. Aniuszina cieszą się dużym powodzeniem. Pomimo, że znam jego raporty lubię słuchać jego opowieści o tym co nas czeka na południu.

15 marca 2050

Włazy otwarte wychodzimy na powierzchnię. Ludzie są pełni entuzjazmu. Każdy wie co ma robić.
W ciągu tygodnia wyruszamy.

22 marca 2050

Dzień wymarszu. Włazy do bunkra zostały zamknięte i zabezpieczone. Teren zaminowany. Ruszamy na południe. Nikt nie wie co nas tam czeka, ale wszyscy są pełni nadziei.

Na wiosnę 2050 roku Gen. Siergiej Zugij wraz ze swoimi ludźmi ruszył ku stepom Mongolii w poszukiwania skupisk ludzkich. Miał śmiały plan. Jako członek wysokiego dowództwa posiadał gruntowne przeszkolenie socjologiczne i polityczne. W nowej rzeczywistości dostrzegł perspektywy na stworzenie nowego silnego państwa. Państwa bez polityków, rządzonego jedną ręką - jego ręką. Posiadał mocny atut: dostęp do broni i znajomość lokalizacji tajnych baz wojskowych Wielkiej Rosji. To czego potrzebował to miejsce startu. Idealnym rozwiązaniem wydawało się odnalezienie jednego z koczowniczych plemion mongolskich i przejęcie nad nim władzy. Wiosną 2051 odnalazł społeczność rządzoną przez ród Khan. Niewiele obchodziła ich wojna pomiędzy mocarstwami, słyszeli tylko o ogromnych zniszczeniach na pozostałych obszarach świata. Zajmowali się pasterstwem, a głównym ich zmartwieniem były ciągłe konflikty z sąsiednimi plemionami. Zugijowi z łatwością udało się przekonać wodza, że uzbrojony oddział żołnierzy może okazać się przydatny. W ciągu następnego roku plemię Khan podbiło okoliczne ziemie i zjednoczyło zamieszkujące je ludy. Pozycja Zugija jako głównego doradcy wodza ulegała umocnieniu. Pod koniec pierwszego roku został on członkiem rodziny Khan poprzez małżeństwo z jedną z córek władcy. Wtedy też przyjął imię Yaga Zi Khan. Wiedział, że musi zdobyć szacunek i zaufanie całej społeczności. Czekał na właściwy moment, aby objąć władzę. Okazja taka nadarzyła się w 2059 roku, kiedy umarł stary wódz. Yaga Zi Khan jako nowy władca założył stolicę i zajął się odbudowywaniem państwowości. Cały czas zdobywał nowe terytoria. Po kilkunastu latach miał pod swoim panowaniem większość nie objętych skażeniem ziem Azji. Jednak dopiero jego synowi udało się dotrzeć do Europy i podporządkować sobie żyjącą tam w anarchii wyniszczoną ludność. Powstało silne, rozległe państwo, które pod koniec XXI wieku przyjęło dumną nazwę Dynastii Euroazjatyckiej.

Sprawujący dyktatorską władzę ród Khan dbał również o rozwój nauki, w szczególności rozwiązań mogących zapewnić potęgę militarną. Mieli do dyspozycji pozostałości tajnych rosyjskich baz wojskowych. Dawało im to nie tylko dostęp do arsenałów broni jądrowej, lecz także do wielu przydatnych wojskowych technologii. Aktywnie działał także wywiad, specjalnie wyszkoleni szpiedzy wysyłani byli do Ameryki Pn., na tereny należące do United Civilised States.

W 2132 roku władzę objął porywczy Nikołaj III. Przyjął on sobie za cel podbicie obu Ameryk. Chciał pokonać gnuśnych i bezproduktywnych obywateli UCS. Zaczął więc przygotowania do ataku. Nakazał opracowanie technologii umożliwiającej zastępowanie organicznych części ludzkiego ciała komponentami mechanicznymi. Powstały centra klonowania, w których hodowani byli zcyborgizowani, wytrzymali żołnierze. W 2140 niespodziewane przesunięcie sił UCS na wyspy Angielskie dało carowi ED powód do wywołania wojny. Wszystkie środki szły na działania zbrojne, które na dodatek nie przynosiły takich jednoznacznych sukcesów. Wzrastało niezadowolenie społeczeństwa zmuszanego do ponoszenia większych wydatków na cele wojenne. Sytuację nieprzychylną dla dyktatora wykorzystał jego kuzyn. Wywołał on zamieszki, w wyniku których zniszczono instytut mieszczący zakłady klonowania. Mając poparcie niezadowolonej ludności udało mu się w krótkim czasie przejąć władzę. Funkcję głównego centrum naukowego przejął ośrodek położony w jednej z górskich dolin Uralu. Car nadał mu nazwę Centrum Badawcze Kurtshatowa na pamiątkę wielkiego rosyjskiego naukowca żyjącego w XX wieku. Tam na potrzeby trwającej nadal wojny rozwijane były nowe technologie. Po zmianie władzy armia ED zaczęła ponosić porażki. W 2148 roku w czasie wielkiego odwrotu sił ED z Ameryki Pn. Podjęto decyzję o użyciu broni jądrowej. Potężne eksplozje nuklearne w pobliżu bieguna północnego mające osłonić odwrót wojsk ED, wywołały katastrofę na niespotykaną dotąd skalę. Ziemia została wytrącona z orbity.

Pierwsze symptomy zostały zauważone w 2150 roku. Car Vladimir II podjął decyzję o budowie floty ewakuacyjnej i ucieczce z Ziemi.

W 2150 roku ujawnił się nowy wróg - Lunar Corporation. Dawno zapomniana społeczność zamieszkująca Księżyc wysłała w różne rejony Ziemi swoje jednostki. Rozpoczęły one prace wydobywcze i dążyły do zajęcia coraz to nowych terenów bogatych w surowce naturalne. Wywiad doniósł, że zabiegi te spowodowane są przygotowaniami do zorganizowania ucieczki z Księżyca. Armia dostała nowe zadanie: obronę bogactw naturalnych ziemi należących do ED.

HISTORIA UCS

Pierwsze lata XXI wieku nie zapowiadały tak gwałtownego załamania światowej koniunktury jak to, które nastąpiło w 2012 roku. Krach na giełdach światowych, upadek międzynarodowych korporacji i miliony ludzi, które straciły cały dorobek życia położyły się cieniem na tym okresie historii. W Stanach Zjednoczonych kryzys trwał ponad 3 lata w czasie których nastąpiły poważne przemiany społeczne i polityczne. Do władzy doszły siły, które postawiły na wyścig zbrojeń chcąc odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów ekonomicznych. Przez ponad 30 lat Amerykanów utwierdzano w przekonaniu, że cały świat jest przeciwko nim, że wszyscy tylko czekają na okazję do ataku. Nic więc dziwnego, że gdy w połowie lat czterdziestych doszło do błahego zatargu z Wielką Rosją, nic nie mogło zapobiec eskalacji konfliktu. W 2048 wybuchła Wielka Wojna. Zniszczyła ona wszystkie zcentralizowane ośrodki władzy w Europie i Azji. Nieco mniej ucierpiały Stany Zjednoczone jako kraj posiadający najlepszą obronę antyrakietową. Nie było jednak kraju, który by nie odczuł skutków globalnego konfliktu. Na całym świecie zapanowała anarchia.

Po kilkunastu latach rozpoczęła się powolna odbudowa państwowości na kontynencie pn. Ameryki. Została tam założona Unia Cywilizowanych Stanów, w której skład weszło 12 spośród dawnych stanów należących do USA. Stworzono tymczasowy rząd, ale ludzie nie chcieli już zaufać politykom dbającym wyłącznie o własne interesy. Zrodził się ruch społeczny, na czele którego stanął Richard Bowman . Był on autorem teorii głoszącej, że władza deprawuje i większość ludzi dążących do zajęcia wysokich stanowisk robi to z bardzo niskich pobudek. Na zarzuty swoich przeciwników, że ktoś przecież musi sprawować funkcje administracyjne w państwie odpowiadał, że wypracował już odpowiednie rozwiązanie. Przedstawił swoją propozycję, w której określił optymalną liczbę niezbędnych urzędników i opisał nowy sposób ich wybierania. Miał on polegać na wylosowaniu spośród całego społeczeństwa tych, którzy mieliby zająć konkretne stanowiska. Okres takiego zatrudnienia miał nie przekraczać kilkunastu miesięcy.

Mimo oporów środowisk konserwatywnych wprowadzono ten osobliwy system rządzenia. Nazwano go stochastokracją. Początkowo było nieco problemów, szczególnie z wypracowaniem odpowiednich technik szkolenia. Jednak po kilku latach wszystko działało już bez zarzutu. Zdarzały się czasem przypadki odmowy przyjęcia stanowiska, ale większość ludzi traktowała tymczasowe sprawowanie odpowiedzialnych funkcji jako swój obywatelski obowiązek. Ze względu na charakterystykę tego systemu osoby piastujące funkcje polityczne korzystały z pomocy komputerowych systemów eksperckich. Podczas wielu lat pracy systemy te rozrosły się do niespotykanych dotąd rozmiarów i były w stanie same sterować życiem kraju w sposób optymalny.

W 2074 u władzy stanął fizyk Mark Springer. W ciągu rocznego okresu swoich rządów zdołał on przeforsować finansowanie rozległego programu naukowo - badawczego. Założono wtedy kilka instytutów, z których największą sławę zyskał później Stanford Laboratory. Mark Springer zainicjował również przeszukiwania obszarów zniszczonych w czasie wojny. Dzięki temu na terenie dawnej tajnej bazy wojskowej zwanej Strefą 51 odkryto dziwną konstrukcję, która wcześniej znajdowała się głęboko pod powierzchnią ziemi. Okazało się, że jest to zniszczony pojazd obcych. Bezzwłocznie przystąpiono do badań umożliwiających zrozumienie, a następnie wykorzystanie zastosowanych tam technologii.

Rozwój nauki, nowe wynalazki i odkrycia miały duży wpływ na życie codzienne obywateli UCS. Automaty i roboty weszły do powszechnego użytku. Zakłady przemysłowe funkcjonowały właściwie same przy tylko niewielkim dozorze. Nikt nie musiał ciężko pracować, aby się utrzymać. Doradcze systemy komputerowe przejęły praktycznie władzę nad gospodarką kraju gdyż wybierani na stanowiska rządowe ludzie coraz rzadziej mieli odwagę na sprzeciwianie się ich sugestiom.

Sytuacja taka trwała aż do roku 2134, kiedy ministrem Obrony został Jonatan Swamp. Ten zdolny programista od wielu lat pracujący jako konserwator rządowych systemów doradczych był pierwszą od wielu lat osobą, która potrafiła w pełni wykorzystać ich możliwości. Jako minister Obrony Jonatan Swamp otrzymał nieograniczony dostęp do wojskowego systemu zarządzania zwane go GOLAN.

W ciągu swojej kadencji wprowadził zmiany pozwalające na dokonywanie symulacji wojskowych konfliktów na całej Ziemi. Zmiany te doprowadziły do zaburzenia delikatnej konstrukcji programu doradczego, a później do wygenerowania wielu fałszywych wniosków. W rezultacie w 2140 roku system GOLAN podjął decyzję o przesunięciu znacznych sił zbrojnych na terytorium dawnej Anglii. Ruch ten został potraktowany przez władcę ED jako pretekst do wypowiedzenia wojny. 10-cio letnia wojna toczona była na wszystkich kontynentach. Inteligencja systemu GOLAN ścierała się w walce z odwagą, brawurą i doświadczeniem dowódców ED. Nowe manewry taktyczne stosowane przez armię ED zwykle przeważały szalę wojny na jej korzyść do czasu, aż system GOLAN znajdował sposoby przeciwdziałania. Losy wojny były zmienne: przez pewien czas wojska ED okupowały część Ameryki Pn. Do walki rzucano wciąż nowe jednostki, uzbrojone w coraz doskonalsze typy broni. W 2148 roku będąca w odwrocie armia ED użyła broni jądrowej. Nastąpił kolejny zwrot w działaniach wojennych. Użycie tego rodzaju broni w okolicach bieguna północnego doprowadziło do zakłócenia ruchu orbitalnego Ziemi. W styczniu 2150 roku naukowcy UCS donieśli, że w ciągu następnych kilku lat Ziemię czeka kosmiczna katastrofa. Nastąpiło załamanie systemów doradczych, które nie były przygotowane na taką ewentualność. Nowy rząd stanął przed wielkim problemem. Podjęto decyzję o budowie stacji orbitalnej zdolnej pomieścić całą populację UCS i przetrwać w kosmosie. Najważniejszym celem stało się zapewnienie stałych dostaw surowców do fabryk wytwarzających komponenty stacji. Po przeprowadzeniu symulacji rozwoju wydarzeń okazało się, że niezbędne jest zdobycie dostępu do nowych złóż surowców naturalnych. Zadanie to otrzymała armia pod wodzą nowego ministra Obrony wspomaganego przez zmodyfikowany system GOLAN II.

HISTORIA LC

W 1976 roku urodził się John Fisher. Od dzieciństwa fascynował go kosmos, pozaziemskie formy życia i nowoczesne technologie. W szkole nie był prymusem, ale z naukami ścisłymi radził sobie dobrze. Po skończeniu szkoły średniej wstąpił na uniwersytet stanowy. Uzyskał dyplom i dostał pracę w małym prywatnym laboratorium. Na zarobki nie narzekał, ale czuł, że nie jest w swoim żywiole. Nie odpowiadał mu los naukowca, który wykonuje banalne analizy dla wielkich koncernów. Wprawdzie nie miał umysłu wielkiego wynalazcy, ale chciał zapoczątkować coś wielkiego, wynieść ludzkość w kosmos. Wiedział, że sam tego nie dokona, nie miał środków na stworzenie własnego ośrodka badawczego. Posiadał jednak coś bardziej wartościowego: zapał, pomysły oraz wiarę, że uda mu się zrealizować marzenia. W ciągu kilku miesięcy znalazł dziesięciu sponsorów wśród znanych i bogatych przemysłowców. Stworzył zgrany i operatywny zespół badawczy. W 2002 roku, mimo młodego wieku, założył i stanął na czele Lunar Corporation. Korporacja rozwijała się bardzo dynamicznie. W latach kryzysu 2012-2014 przejęła amerykańską agencję NASA oraz nabyła prawa do większości patentów dotyczących kosmonautyki. W 2025 roku podjęto prace nad budową pierwszego miasta orbitalnego. W 2034 spełniło się jedno z marzeń Johna Fishera - powstało Orbital City l. Niestety, sytuacja na Ziemi nie była najlepsza. Napięcia polityczne i pogłębiający się kryzys spowodowały, że wielu bogatych ludzi oferowało spore sumy w zamian za możliwość przeniesienia się do orbitalnego miasta. W ciągu kilkunastu miesięcy na orbitę wyemigrowało wiele rodzin, a uzyskane środki finansowe pozwoliły na rozpoczęcie budowy Orbital City II. Jednocześnie w ramach projektu Luna założona została pierwsza stała baza na Księżycu. W 2040 roku, kiedy wojna wydawała się już nieunikniona, zrezygnowano z budowy Orbital City II, a powstałe wcześniej komponenty przetransportowano na Księżyc. Ze względu na sytuację polityczną i nasilający się kryzys gospodarczy tylko posiadanie samowystarczalnej kolonii z dala od Ziemi wydawało się sposobem na przeżycie. Prace nad budową miasta księżycowego postępowały bardzo szybko. Kolejne sektory mieszkalne Luny zaraz po ukończeniu zostawały zasiedlane przez nowych mieszkańców. Gdy w 2048 roku wybuchła Wielka Wojna, całą ludność Orbital City l przeniesiono na Lunę. Lunar Corporation zerwała wszelkie kontakty z Ziemią i rozwijała się od tej pory jako osobna społeczność. Władzę nad nią sprawował 10-osobowy rząd wywodzący się z Rady Nadzorczej korporacji. Sędziwy już John Fisher został mianowany Prezydentem. Niestety, nie wszystko układało się pomyślnie. Kilka lat w izolacji uwidoczniło wady struktury społecznej Luny. Większość jej mieszkańców stanowili ludzie zamożni, przyzwyczajeni do wygodnego trybu życia. Tymczasem na Lunie zmuszeni byli żyć w prymitywnych warunkach i wykonywać ciężką fizyczną pracę. Złą sytuację pogłębiał również drastyczny spadek przyrostu naturalnego oraz fakt, że 90% noworodków było dziewczynkami. Z czasem zaczął obowiązywać matriarchat. W matriarchalnym społeczeństwie nieliczni mężczyźni cieszyli się wielkim poważaniem, ale nie byli dopuszczani do sprawowania władzy w państwie. Po śmierci Fischera wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej zostały obsadzone kobietami. Kobiety postanowiły trzymać się z dala od konfliktów na Ziemi i stworzyć odrębną społeczność żyjącą bez przemocy. Powstał nowy ład i stopniowo przyjmowała się nowa filozofia - człowiek wart był tyle, ile korzyści mógł przynieść swojej społeczności. Miejsce każdej obywatelki w społeczeństwie określała jej wiedza, pracowitość i umiejętności. Stworzono system edukacji, w którym dziewczynki po wstępnym nauczaniu przechodziły serię testów sprawdzających uzdolnienia. Od tego momentu każda z nich kształcona była w kierunku zgodnym z jej predyspozycjami oraz potrzebami kolonii. Najważniejsze miejsce wśród obywatelek kolonii zajęły kobiety naukowcy To głównie od nich zależała przyszłość kolonii, która od momentu odcięcia się od Ziemi borykała się z wieloma problemami. Powołano do życia kilka grup badawczo - naukowych. Rozpoczęto też systematyczne badania powierzchni Księżyca. Już po kilku miesiącach Instytut Badawczy Luny mógł pochwalić się kilkoma sukcesami. Opracowano wiele technologii koniecznych do przetrwania i rozwoju kolonii. W roku 2061 podczas jednej z wypraw geologicznych natknięto się na system jaskiń o wysokim poziomie promieniowania. Szczegółowe badania doprowadziły do odkrycia podziemnej, opuszczonej bazy Obcych. Wiadomość o istnieniu takiej bazy wstrząsnęła mieszkańcami kolonii. Natychmiast powołano specjalny zespół, na czele którego stanęła prof. Atomi Hakura, Aby ułatwić badania, w pobliżu jaskiń zbudowane zostało prowizoryczne laboratorium. Badania trwały wiele lat, a laboratorium rozrastało się, by po pewnym czasie stać się odrębną kolonią zwaną LUNA II. W tym czasie dokonano jeszcze jednego znaleziska wskazującego na istnienie Obcych. Na obrzeżach Mare Imbirum odkryto wrak ich statku. Badania pojazdu pozwoliły stwierdzić, że korzystał on z nieznanej formy napędu. Do prac nad tym napędem Atomi Hakura wyznaczyła zespół składający się z najlepszych specjalistek z dziedziny fizyki cząstek. Po sześciu latach intensywnych prac zespołu wynaleziono napęd antygrawitacyjny. Poświęciły się również badaniom nad znalezionymi w 2070 roku kryształami o specyficznych właściwościach. Główną ich cechą była bardzo duża szybkość wzrostu w silnym polu magnetycznym oraz możliwość absorpcji materiałów ze zwykłego gruntu. Dzięki tym badaniom rozwinięto tanią metodę wytwarzania elementów konstrukcji pojazdów i budynków. Pod koniec lat 70 prof. Atomi Hakura zajęła się nowym projektem. Była ona prekursorką planu terraformowania Marsa. W 2085 roku został wysłany na Marsa pierwszy bezzałogowy statek korzystający z napędu antygrawitacyjnego, mający na celu zebranie wiadomości o czerwonej planecie. W 2090 roku wysłano kolejne statki w kierunku Marsa z misją przekształcenia go w planetę nadającą się do życia. Projekt został przewidziany na około 100 lat ziemskich. Tymczasem zespół nadal pracujący nad technologią Obcych odkrył 2098 roku zasady działania tarcz magnetycznych. Umożliwiło to zbudowanie załogowych statków kosmicznych, zdolnych do przeniesienia ludzi na inne planety bez narażania ich na promieniowanie kosmiczne. Plan przesiedlenia kolonii na Marsa zaczynał nabierać szans powodzenia. W ciągu następnych 50-ciu lat z Księżyca startowały w kierunku Marsa statki z zakładami do terraformowania planety. W wyniku efektu cieplarnianego temperatura została podniesiona do -15 stopni Celsjusza i stale wzrastała. Zgodnie z planem w ciągu najbliższych 20 lat miały stopnieć czapy lodowe, zasilając planetę wodą. Cały wysiłek kolonii skierowany był na budowę nowego domu, gdy w 2150 roku nadeszła hiobowa wieść. Ziemia, w wyniku toczonej na niej wojny, utraciła stabilność i grozi jej kosmiczna katastrofa. Księżyc również ulegnie zagładzie. Ewakuację należy przeprowadzić natychmiast. Jednak do szybkiego wybudowania floty dla wszystkich kolonistów nie wystarczą zasoby znajdujące się na Księżycu. Potrzebne są surowce, które znajdują się na Ziemi...