AUTORZY SSN.

Oryginalną instrukcję do gry Earth 2150 rozszerzyli:

Arkadiusz Tułodziecki (LDATH)
EMAIL
Rober Korczak (ROSIC)
EMAIL
Mateusz Kolek (MATO)
EMAIL
 
Podziękowania dla:
NERRa i MEDIVHa